İnsan Kaynakları

İNSAN KAYNAKLARI

Hedeflerimize ulaşmada, bizleri başarıya taşıyan ana güçlerden biri de çalışanlarımızdır. Dayanışma ruhuna sahip, enerjik, müşteri ve hizmet bilincinde olan, işe ve kuruma bağlı, sürekli öğrenme ve gelişime açık, TEKPAN’ da çalışmayı ayrıcalık sayan, kaliteli bir iş gücüyle ve bu iş gücünü yöneten lider ve yöneticilerle çalışmaktan her zaman gurur duyuyoruz.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

  • "TEKPAN Bilinci ve Kültürü"nü korumak ve geliştirmek İnsan Kaynakları Politikamızın temel dayanağıdır.
  • Bizimle birlikte olan tüm çalışanlarımızın önce TEKPAN’ ın  bir üyesi olduğunun bilincinde olmasını ve bununla gurur duymasını istiyoruz.
  • Çalışanlarımızın en değerli varlığımız olduğuna inanıyor, çalışma arkadaşlarımızla ilişkilerimizi sağlıklı ve kalıcı temeller üzerine inşa ediyoruz. Bünyemize yetenekli ve başarılı kişileri katma ve gelişmelerine yardımcı olarak uzun yıllar birlikte çalışma ilkesini benimsiyoruz.
  • İnsanların eşit olduğuna inanıyor ve iş yaşantımızda da bu ilkeyi uyguluyoruz. Çalışanlarımız arasında ırk, cinsiyet ve inanç farkı gibi ayrım ve değerlendirme yapmayarak, herkese kendini geliştirme ve yükselme fırsatı tanıyoruz.

SEÇME ve YERLEŞTİRME

TEKPAN’ a katılacak kişilerin seçiminde yetkinlik bazlı, işin gerektirdiği niteliklere uygun, seçme ve yerleştirme sistemi uygulanır. Seçme ve Yerleştirme sürecinde adayların her pozisyon için gerekli olan yetkinliklere sahip olup olmadıkları objektif, güvenilir ve geçerli metotlarla tespit edilir.

Bu hedef doğrultusunda oluşturulan prosedürlere göre internette (www.tekpan.com.tr, www.kariyer.net, www.secretcv.com) verilen ilanlar dışında, genel başvuru yolu, yılın her döneminde açıktır. Tüm başvurular titizlikle incelenir ve başvuru anında açık bir kadro olmasa da, adaylar rutin olarak yapılan genel mülakatlara davet edilebilir, ihtiyaç olduğunda adayların başvuruları tekrar incelemeye alınır.

Endüstriyel Pano ve Kabin üretim faaliyeti gösteren TEKPAN, insan kaynakları ihtiyacını geniş bir yelpaze ile tanımlar. Başvurular sırasında, ilgili pozisyonun gerekleri doğrultusunda öğrenim, deneyim, lisan bilgisi önemli olmakla birlikte, görüşmelerde gözlenen kişisel nitelikler ve yetkinlikler de, adayın seçiminde önemli rol oynar. Personel Seçme ve Yerleştirmedeki ana ilke hiç bir ayrım yapmadan ve ayrıcalık tanımadan işin gerektirdiği yetkinliklere sahip adaylara eşit fırsat vermek ve ilerleme olanağı sağlamaktır.

STAJ OLANAKLARI

TEKPAN ‘da Ticaret / Endüstri Meslek Lisesi ve üniversite öğrencilerine staj olanağı sağlanır. Üniversite, Yüksekokul, Teknik Lise, Endüstri Meslek Lisesi gibi öğretim kurumlarında öğrenim gören ve staj yapmakla yükümlü öğrencilerden başarılı olanlarına, staj yapma olanağı vermek, staj süresince öğrencilerin performanslarını izlemek ve üstün performans gösteren öğrencileri, öğrenimleri sonunda, TEKPAN ‘a kazandırmak sistemin temel amacıdır.

ÜCRET DIŞI OLANAKLAR

TEKPAN ‘da personel ulaşımı, değişik güzergahlara konulan servislerle sağlanır. Yemek hizmeti ise, anlaşmalı firmalar tarafından verilir. Çalışanın motivasyonunu arttırmak ve kurumsal iletişimi güçlendirmek için çeşitli sosyal ve kültürel aktiviteler düzenlenir. Ayrıca, tüm çalışanları için check-up uygulaması da mevcuttur.

YÜKSELME OLANAKLARI

“TEKPAN Performans Değerlendirme Sistemi”, çalışanların gelecekteki başarılarını arttırmak için bireysel başarıyı analiz eder. Performans Değerlendirme Sistemi ile bireysel hedefler şirketin stratejik hedeflerine doğrudan bağlı hale getirildi. Bu sayede çalışanların kendilerine verilen hedefleri gerçekleştirmeleri, ve iş hayatında başarılı olmak için gerekli temel yetkinlikleri geliştirmeleri sağlanır.

EĞİTİM PROGRAMLARI

TEKPAN, tüm çalışanlarına eğitim ve gelişimleri için eşit olanak ve fırsat sağlar. Eğitimlerin temel amacı; çalışanın halen yerine getirdiği görevle ilgili teknik bilgi ve beceri düzeyini arttırmak ve Kariyer Planları ile ilişkili olarak bir sonraki görevinde ihtiyaç duyacağı teknik bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

ÜCRET POLİTİKASI

TEKPAN, rekabete dayalı ücret sistemini uygulayarak, personelin performansını ve kalitesini yükseltmeyi amaçlar. Bu nedenle ücretin belirlenmesinde personelin yetkinlikleri, performansları ve piyasa koşulları dikkate alınır. 


 
Tekpan Haberler